Poolgrävning: Prisexempel

Vad kostar grävning för poolen?

Enbart grävning för en 8 x 4 meters pool tar ca 2 dagar och kostar cirka 13 000 - 15 000 kr. Till detta priset måste du räkna till etableringskostnader på ca 7 500 - 10 000 kr och bortforsling av massor med deponi.

Vill du ha hjälp med bortforsling av schaktmassor kostar det ungefär lika mycket till. Man kan inte glömma kostnader för deponi som ligger på ca 25 000 - 30 000 kr.

Totalt pris med etablering, bortforsling och deponi blir cirka 65 000 - 70 000 kr.

Det är ganska vanligt att samma entreprenör anlägger markbädden som består av dränering, makadam, filterduk och hårdgörning av grus. Då kostar det ytterligare cirka 20 000 kr.

Poolstorlek 8 x 4 meter

 • Etablering - 10 000 kr
 • Grävning - 15 000 kr
 • Bortforsling - 15 000 kr
 • Deponi - 30 000 kr
 • Markbädd - 20 000 kr

Totalt: 90 000 kr inkl. moms
Vad menas med etablering?

Etablering av entreprenad är kostnaden för att frakta maskiner till platsen där maskinen ska arbeta. Oftast behöver man två maskiner på plats - grävmaskin för grävningen (såklart!) och minidumper för transport av schaktmassor och grus.

 

Lokal hantering av massor eller bortforsling till deponi

Om du ska bygga en pool är en av de största kostnaderna vad du gör av dina massor. Det skapas väldigt stor mängd (både volym och vikt) massor utav en pool. Det beror såklart på valt schaktningsdjup och storlek på poolen samt om du eventuellt vill ha teknikrum också delvis nergrävt. Lägg också till annat markarbete på tomten som du passar på att göra så kan det bli en ganska stor mängd massor som måste hanteras. Det är dessvärre vanligt att man inte får plats med massorna någonstans och då behöver man transportera bort dem.

Oftast behövs 2 grävare/maskinförare på plats. En som gräver och en som transporterar schaktmassor till container/lastbil

Oftast behövs 2 grävare/maskinförare på plats. En som gräver och en som transporterar schaktmassor till container/lastbil

Undvik dyra överraskningar

Var noga med vad som ingår och inte, samt att alla detaljer kring bredd, höjd och djup är tydligt. Här följer några frågor som kan vara bra att diskutera igenom innan du börjar samarbete med entreprenören:

 • Ingår bortforsling av schaktmassor?
 • Grävaren träffar på berg, vad gäller då? Ingår t.ex. sprängning?
 • Föroreningar i jorden, extra kostnader för deponi och hantering?
 • Högt grundvatten, vad gäller?

Hur brett och långt ska man gräva i förhållande till poolens innermått?

Du behöver arbetsyta när du ska montera din pool och olika poolstommar kräver olika mycket utrymme. Följ alltid anvisningarna från leverantören, de ska ge instruktioner för vilket mått som behövs. Om du saknar instruktioner kan du som tumregel räkna med att få plats med poolstommen samt arbetsyta av ca 0,5 meter på varje sida av poolen.

Behöver du dränera din pool?

Ingen pool mår bra av att stå i vatten. Då blir funktionen sämre och livslängden på poolen går ner.

Vanligt hos är det att vi dränerar runt poolen och sätter en dräneringsbrunn med pump

Oftast är inte grävning av poolen så kul som det ser ut. Man måste ta hand om grundvattnet, dränera och placera brunnar på rätt sätt.

Oftast är grävning av poolen inte så kul som det ser ut. Man måste ta hand om grundvattnet, dränera och placera brunnar på rätt sätt. Men framför allt gräva så att det inte rasar.

Anlita markentreprenör eller gräva själv

Om det inte är en liten pool behöver du en grävmaskin. Det blir snabbt ohanterligt att gräva för hand. Ett alternativ är att hyra en grävmaskin och gräva själv. Då kommer du betydligt billigare undan, samt att det är roligt att gräva. Men du bör känna dig bekväm med att hantera en grävare, det är inte helt enkelt om du aldrig grävt innan.

Om du vill göra minimalt med påverkan på tomten se till att skaffa markskydd som grävaren kör på. Du spar på så sätt din gräsmatta.

Helheten viktig

Innan du är igång är det bra att ha funderat ut följande. Grävaren kan användas till fler delar än bara själva poolen:

 • Hur ska altanen se ut
 • Hur ska el dras för poolen
 • Hur ska el dras för belysning utöver poolen
 • Hur ska rör dras till poolpump, poolvärmare och filter

 

Planera grävningen

Få personer funderar igenom hur en grävning går till i praktiken. Det får grävaren sköta. Men det är det bra att tänka igenom hela poolmiljön innan man börjar gräva. Det kan vara enklare att göra vissa moment innan man har en 4 x 8 m poolgrop i vägen för schaktmassor från t.ex. en grund till ett poolhus. Så tänk igenom hur hela poolområdet ska se ut så du får ett effektivt projekt.

BOKA HEMBESÖK

Boka hembesök och ta första steg mot din drömpool. Vi hjälper dig välja rätt poolstomme, leverantör och såklart markarbete.